top of page

Çağrı Saray’ın Yeni Sergisi Club Marvy’de

Club Marvy’nin sanat galerisi Atelier Marvy, 2 Ağustos- 21 Eylül arası sanatçı Çağrı Saray’ı ağırlıyor. Saray’ın “Kökleri Başıboş ve Çoğul Hakkında” isimli sergisi Club Marvy misafirlerini, yazın sakinliğiyle tazelenen zihinlerinde, erk ve iktidar üzerine bir düşünce penceresi aralamaya davet ediyor. Çağrı Saray’ın 2 Ağustos itibariyle Atelier Marvy’de görülebilecek “Kökleri Başıboş ve Çoğul Hakkında” sergisi sanatçının 2010’dan beri kullandığı, katman katman çoğalan ve sürekli hareket hâlindeki desenleri ile hayat buluyor. Saray’ın kullandığı bu yöntem imgelerin betimlenmesine olanak sağlasa da sanatçı, bu yöntemi erk ve iktidarın belleğimizde, ruhlarımızda ve bedenlerimizde yarattığı hasarı betimlemek için kullanmayı tercih ediyor. Bunları bir davranış biçimine dönüştürerek, bir mimari yapının tasviri, bir aile fotoğrafı veya belleğimizde titreşen nesneler gibi birbiriyle bağlantılı görünmez bir ağın parçaları olarak ortaya koyuyor. Bu parçalarla geçmişi bugün üzerinden şekillendirmeye devam ediyor. Bu nedenle de Saray’ın eserlerinde hiçbir imge mutlak ve net değil, belleğimizdeki izler gibi sürekli hareket halinde. Her an kaybolma ile yepyeni formlar oluşturma arasında imgeler birbirleriyle ilişki kuruyor.
Comments


bottom of page