top of page

Ahmet Yeşil’in “İz/ler”​​ Sergisi Brieflyart’ta Açılıyor

Brieflyart, ressam Ahmet Yeşil’in “İz/ler” başlıklı kişisel sergisine 14 Aralık tarihinden itibaren ev sahipliği yapacak. Sergideki eser seçkisi, Yeşil’in son dönem çalışmalarını bir araya getiriyor. “İz/ler”, Ahmet Yeşil’in her zaman olduğu gibi duygu potasında erittiği anıları, birikimleri, özlemleri, tutkuları, acıları, mutlulukları bir ahenk içinde tuvale yansıttığı çok katmanlı eserlerinden oluşuyor. 


Sanatçı eserlerini oluştururken duygularının izlerini aktarmak için yola çıkmaz. Duygu potasında erittiği tüm bu duygu anıları, birikimleri, yaşanmışlıkları, özlemleri, tutkuları, heyecanları, düşünceleri, acıları, mutlulukları resmin oluşum sürecinde bir ahenk içinde fırçanın ritmi ile tuvale yansır. Resim bittiğinde bu ritim ahengi, sanatçının kendisine de yepyeni sorular sormasına yol açar. İzleyici kadar sanatçı da resmin karşısında onlarca sorunun cevabını arar. Resim artık bir duygu denizidir. İzler, imgeye dönüşmüştür. Artık izleyici bu imgeler arasında kendi gerçeğini, kendi duygu fırtınalarını görmeye başlar. 


“İz/ler” sergisi, 14 Ocak 2024 tarihine kadar Brieflyart’ta ziyaret edilebilir.


Ahmet Yeşil, "İz (İmgeler 2)", 2003.

Commentaires


bottom of page