top of page

Ambidexter Hilmi Can Özdemir’in “PARADOXIA SERIES” Sergisini Ağırlıyor

Ambidexter, Hilmi Can Özdemir’in “PARADOXIA SERIES” isimli kişisel sergisine 2 Kasım tarihinden itibaren ev sahipliği yapıyor.


Sergiye adını veren Paradox kelimesi, Latince kökenli bir kelime olan paradoxum’dan ve Yunanca paradoxos kelimesinden geliyor. Bu kelime “para -karşı” ve “doxa -inanç” kelimelerinin birleşiminden oluşuyor. Dolayısıyla, paradox, kelimenin kökenlerinden itibaren, karşı inanç ya da zıt görüş anlamını taşıyor.


Her resim, bir yolculuğun izini taşıyor. Bu bağlamda “PARADOXIA SERIES” çelişkiler ve zamansal yolculuklar arasındaki ilişkiyi ele alarak zamanı ifade eden bir ayna, bir pencere görevi üstleniyor. Her izleyici kendisini eser karşısında, birikimlerinlerinden yola çıkarak farklı arayışlara sokuyor ve çeşitli çıkarımlar yapıyor. PARADOXIA, geçmişin nostaljik bulanık renkleriyle başlayarak şimdiki anın canlı renkleriyle devam ediyor. Eserlerdeki her bir kompozisyon izleyicinin zihnini geçmiş anılar, şimdi ve bilinçaltıyla karşılaştırmalar yapmaya çağırıyor.


Hilmi Can Özdemir, "BOHEMIAN FAMILY", 2023


Comments

Couldn’t Load Comments
It looks like there was a technical problem. Try reconnecting or refreshing the page.
bottom of page