top of page

ArtOn Pera Ozan Türkkan’ın “arura” İsimli Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

ArtOn Pera, yeni medya sanatçısı Ozan Türkkan’ın “arura” isimli kişisel sergisine, 26 Kasım tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Arura sözcüğü, Yunan dilinde saban sürmek anlamına gelen “ἀρόω” fiilinden türetilen Homerik Yunanca bir sözcükle ilişkilenirken “kutsal toprak ana” anlamında da kullanılıyor. “arura” sergisi biyoçeşitlilik, geçiş formları ve biyolojik formların doğadaki fraktal geometrik yapısıyla bu geometrinin zaman içindeki değişkenliği konularına odaklanan araştırma projesine dayanıyor.


Ozan Türkkan'ın 15 yılı aşkın süredir devam eden araştırmalarından hareketle sunduğu yeni medya pratiklerinin odak noktası, doğadaki yaşam formlarının kendini yaratmak için kullandığı jeneratif sistemler ve kendini sonluluğu üzerinden yeniden var etmenin; büyümenin, ölümün, çoğalmanın, yaşamın, bitişin ve tekrarın döngüsel süreçleriyle ilişki kuruyor. Bu süreçlerde incelediği milyonlarca yaşam formunun fraktal geometrik yapısı Türkkan’ın araştırma süreçlerindeki sonsuzluk, karmaşa ve benzeşim düşüncelerini öne çıkarıyor.

Comments


bottom of page