top of page

Aylin Zaptçıoğlu’nun Yeni Sergisi x-ist’te

Aylin Zaptçıoğlu’nun yedinci ve x-ist’teki ikinci kişisel sergisi “in situ/ex situ”, insanın kendisi ve kendi dışındaki her şeyle kurduğu ilişkiyi konu alıyor. Doğayla, hayvanlarla ve hatta insanlarla kurulan yararcı ilişkinin, onların gerçekliğinin görmezden gelinerek eşyalaştırılması, insanın kendiyle bağının bir yansıması olarak tanımlanıyor. Üretimlerinde insan ve doğa ilişkisine odaklanan Aylin Zaptçıoğlu’nun yeni sergisi, insanların yüzyıllar geçtikçe kendini doğadan ayrıştırarak varlığını onlardan üstün tutmasını “in situ/ex situ” kavramları çerçevesinde ele alan eserleri bir araya getiriyor. Serginin adını aldığı deyişlerden "in situ", Latince yerinde inceleme anlamına geliyor; bir buluntunun gerçekliğiyle ilgili tüm verilerin bütünlük içinde tutulduğu bir kavram olması sebebiyle o şeyin varlığına karşı hassasiyet göstermek anlamı taşıyor. Ancak insanın doğayla birlikte yaşayabilecek bir varlık olmaktan çıkıp kendini her şeyi kontrol edebilecek bir yere konumlandırmasıyla doğaya yaklaşımı, “in situ” kavramından uzaklaşmanın bir temsili hâline geliyor. Sergiyi 26 Kasım itibariyle ziyaret edebilirsiniz.


Comentários


bottom of page