top of page

Baran Kurtoğlu “Harika Bir Gün Bekleme” Sergisi ile den art’ta

den art, Baran Kurtoğlu’nun “Harika Bir Gün Bekleme” isimli kişisel sergisine 1 Aralık tarihinden itibaren ev sahipliği yapıyor. Sergideki eser seçkisi, Kurtoğlu’nun “bugün”ü algılayış biçimiyle ortaya çıkan bazı çalışmalardan oluşuyor.


“Her şey bugündür. Bireylerin yaşamla olan ilişkisinin özgün biçimleri, gerilimleri, var olma şekilleri bugünün içinden görülebilir. Fakat geçmiş de her bir sonraki bugünün içerisinde kaybolur. Geçmişle bugün arasındaki mesafede olan her karşılaşma anı bir "tanıma" barındırır ve sarsıcıdır. Karşılaşmalar bugünün içinde o anın imajına bağlanır ve bugünü anlamak için geçmişten bir ölçü getirilir. Bu karşılaşmalar tamamiyle yeni olmamakla birlikte geçmişte başka bir biçimde var olarak kendini bugüne hazırlamıştır.


Bireyler "bugün"ün içerisinde verdiği yaşam mücadelesinde duygularıyla gerekçelenir. Politik müdahalelerse bugünün malzemesini, araçlarını, ruh hâlini kullanır ve çoğunlukla "duygulara" yöneliktir. Bu müdahaleler bireyin düşünce ve davranışlarını belirli bir yöne çekerek etkiler. Birey düşünmek yerine düşüncelere sahip olmak üzere muğlak bir alanda tutulur”.


“Harika Bir Gün Bekleme" sergisi, 6 Ocak 2024 tarihine dek görülebilir.


Baran Kurtoğlu, "light burn", 2022.Comments


bottom of page