top of page

Berk Kır’ın “Dışarıda Yakınlık” İsimli İlk Kişisel Sergisi Açıldı

Berk Kır’ın Nazlı Pektaş küratörlüğünde gerçekleşen “Dışarıda Yakınlık” isimli ilk kişisel sergisi, Merdiven Art Space’de, 5 Ocak tarihinde açıldı. Sanatçının Türkiye’de gerçekleşen ilk kişisel sergisi, fotoğrafın cismaniliğiyle temellenen ontolojik bir tartışma alanını gündemine alıyor. Sergi, adını Fransız düşünür Jacques Lacan'ın bir tür “dışarıda yakınlık” anlamına gelen “extimacy” kavramından alarak, kişisel sınırların dışında bulunan ve bir şekilde içsel dünyamıza ait olan şeyleri vurguluyor.


Sergide her eşyaya özgü olarak kulaklık aracılığıyla duyulabilen sesler fotoğrafların yüzeyleri taranarak, imajların üstündeki renklerin yaydığı ısının sıcaklık değerlerinin duyulabilen frekansları. Sanatçı, fotoğrafı nesneye, nesneyi sese dönüştürürken görmek, işitmek, dokunmak gibi tekil algıları çoklu deneyim alanı içinde birleştirmeyi deniyor. Merleau Ponty’nin bedenleme fenomenolojisi, Gilles Deleuze’un kuvvetler düşüncesi, Graham Harman’ın nesne yönelimli ontolojisi ve Timothy Morton’un nesneler ve nedenselliği hakkında düşünüyor ve bağlantılar kuruyor. 


 “Dışarıda Yakınlık” sergisi, 31 Ocak tarihine dek görülebilir.


Berk Kır’ın Nazlı Pektaş küratörlüğünde gerçekleşen “Dışarıda Yakınlık” isimli ilk kişisel sergisi, Merdiven Art Space’de, 5 Ocak tarihinde açıldı.

Commentaires


bottom of page