top of page

Cadılık Kavramına Dair Düşünme Pratikleri

PİLOT, 4 Şubat- 20 Mart 2021 tarihleri arasında, küratörlüğünü Özge Yılmaz’ın üstlendiği “Anima Mundi” adlı grup sergisine ev sahipliği yapıyor. Luna Ece Bal, Emine Boyner Kürşat, Hera Büyüktaşçıyan, Sibel Horada, Lara Ögel ve İrem Tok’un çalışmalarını bir araya getiren sergi, günümüzün eko-feminist politik kuramlarının da bir parçası olan cadılık kavramına dair düşünme pratiklerini içeriyor.


“Anima Mundi”de yer alan altı sanatçı, çoğunlukla doğal malzemeler ve ritüelistik bir tavırla, bazen kişisel, bazense kolektif belleklerinin araştırmalarını yapar. Sergi, simyanın doğasına uygun şekilde, müdahale etmeden tanıklıkları aktarmaya, gündelik hayatın içindeki görünmez sihirleri açığa çıkarmaya ve hava, su, toprak ve ateşin iş birliğiyle Dünya’nın nabzını dinlemeye çalışan işleri bir araya getirir. Anima Mundi’de altı çizilen “cadılık” kavramı, farklı pratikleri ve geniş bir ezoterizm evrenini işaret eder; iyileşme / iyileştirme, doğayla / kentle ilişki kurma biçimleri, kişisel ritüeller / ayinler ve simya ekseninde şekillenir.

Emine Boyner Kürşat, İsimsiz, 2020, Kağıt üzerine yabandan hasat edilmiş şekerciboyası meyvesi mürekkebi ve odun mürekkebi, (Detay), 45 x 500 cm


bottom of page