top of page

CANAN’ın “Vuslat” Sergisi .artSümer’de Açılıyor

.artSümer, CANAN’ın “Vuslat” isimli, galerideki ilk kişisel sergisine, 10 Şubat tarihinden itibaren ev sahipliği yapacak. Seçkide sanatsal pratiğini resim, fotoğraf, minyatür, video, performans ve enstalasyon gibi geniş bir yelpazede sürdüren sanatçının son döneme ait çalışmaları izleyicilerle buluşacak.


Serginin başlığı olan “Vuslat”; “kavuşma, birleşme, bir araya gelme” anlamlarını taşıyor. Bilhassa sevgiliye kavuşma manasında kullanılan bu kelime, sergide sevgiliye kavuşmak kadar özgürlüğe, mutluluğa, kaygısız ve tasasız bir huzura kavuşma gibi çoğul anlamları da yansıtıyor. Kelimenin içerdiği anlamlar yapıtlarla beraber okunduğunda, her varlığın yaşamı boyunca kavuşmayı dilediği birbirinden farklı arzuyu kapsıyor.


“Vuslat”; masalların, mitolojinin sıra dışı karakterlerini ve doğa varlıklarını özgün bir evrende yeni biçim ve formlarda sentezleyerek, zamansız/emsalsiz bir hikâyede gezinmenin kapılarını aralıyor. CANAN'ın son bir yıl içinde ürettiği kurutulmuş bitki ve çiçeklerden, tel, plastik, karton gibi birbirinden farklı malzemelerden oluşan yapıtlarını da içeren sergi, sanatçının güncel üretim yelpazesine dair geniş bir perspektif sunuyor.


“Vuslat” sergisi, 16 Mart tarihine kadar .artSümer’de ziyaret edilebilecek.


CANAN, "Şehretün’nar" (detay), 2024

bottom of page