top of page

Damien Hirst Eserlerinin NFT Hâlini mi Yakacak Yoksa Fiziksel mi?

Damien Hirst’ün Web3’teki deneysel çalışması “The Currency” isimli NFT proje 27 Temmuz’da sona ererken, bir yıldır süregelen çalışma koleksiyonerleri şu soruyla baş başa bırakmıştı: “Eserin mülkiyet hakkını dijital ortamda sürdürmek için fiziksel hâli mi yakılacak yoksa fiziksel bir esere sahip olmak için dönüştürüldükleri NFT hâlini mi?”


Yapılan oylama proje kapsamında eser satın alan koleksiyonerleri ikiye bölmüş görünüyor. Bunun anlamı sanatçının, aralarında bizzat sahibi olduğu 1000 eser de dahil, toplam 4,851 fiziksel yapıtın tamamen yakılarak hepsinin NFT olarak varlıklarını koruma ve sürdürme kararı alması demek.


Yapımında kâğıt paradan ilham alınan ve gelecek ay yakılacak eserler, Hirst’ün filigran yöntemiyle boyundan yukarısını sergilediği, orijinallik mührüne sahip özel bir kâğıttan oluşuyor. Eserlerin üzerinde “Beni satacağını biliyorum” gibi el yazısıyla yazılmış benzersiz başlıklarla orijinallik kanıtı için hologram, imza ve mikro nokta gibi özellikler de bulunuyor.


bottom of page