top of page

“Değişen Perspektif” Simbart Projects’te

Simbart Projects’in “Değişen Perspektif” adlı yeni sergisi, altı sanatçının bir araya gelişiyle insanlık tarihinde değişen ve dönüşen perspektif olgusunu ele alıyor. 23 Ekim - 26 Aralık tarihleri arasında görülebilecek olan sergide yer alan sanatçılar: Didem Erbaş, Ezgi Yakın, M. Cevahir Akbaş, Mehmet Öğüt, Merve Ünsal ve Sinan Logie.

Sergide yer alan Didem Erbaş drone çekimlerin ürettiği imajlar üzerinden çalışmasını oluşturur ve savaş mimarisinin ilerlediği yönlere dair sorgulayıcı açısını ortaya koyarken, Merve Ünsal serigrafileriyle ufuk çizgileri ve onların kırılganlıklarını görselleştiriyor. Ayrıca, sanatçının kaleme aldığı bir hikaye, doğa-insan diyalektiği üzerinden bir ses yerleştirmesi olarak izleyiciyle ve kamuyla paylaşılıyor. Birbirleriyle ortak işler üreten iki sanatçı, ayrıca pozitif-negatif espas ve yatay- düşey limit üzerinden kurguladıkları ortak bir çalışmayla da sergiye katılıyorlar.


Mehmet Öğüt video çalışmasında perspektif olgusunu “gerçeklik algısının” değişmesi üzerinden ele alırken, her bir veri aktarımında ana iletinin değerinden bir şeyleri kaybetmesini vurguluyor. Ezgi Yakın doğa ve insan formlarının hibrid yorumlarından hareketle, tanımlayıcı olmayan ve nesnel perspektif bakışını sorunsallaştıran soyut düzenlemelerini izleyiciyle paylaşıyor. Cevahir Akbaş, kent ve doğa düzleminde üretilen patikaları haritalandırma, kuş bakışı çizimler ve kişisel deneyim üzerinden aktarırken, Sinan Logie ise perspektif ve onun gelişim tarihine has optik incelemeleri, Doğu ve Batı kültürlerine etkilerinin farklı veçheleri üzerinden ele aldığı heykel çalışmasıyla sergide yer alıyor.


bottom of page