top of page

Deniz Üster “T E R R A N U L L I U S: Yerçekiminin Hasadı” Sergisi ile .artSümer’de

.artSümer, Deniz Üster’in “T E R R A N U L L I U S: Yerçekiminin Hasadı” başlığını taşıyan galerideki ilk kişisel sergisine 29 Mart tarihinden itibaren ev sahipliği yapıyor. Jeolojik, bilimsel ve antropolojik araştırmalarını kurgulayarak sanat pratiğiyle örüntüleyen Deniz Üster, sergide son döneme ait çalışmalarını izleyicilerle buluşturuyor.


Pratiğinde oyuncu bir yaklaşım izleyen Üster, uzay araştırmalarından yola çıkarak, Dünya'daki yaşamın ötesinde tasavvur edilecek bir adalet kavramını merkeze alan etik sorunsallar yaratıyor. Serginin üst başlığı olan “T E R R A N U L L I U S” uluslararası hukukta hiçbir devlete ait olmayan, efendisi olmayan bir bölgedir ancak hukuki olarak işgal yoluyla elde edilebilir.  Uzayda ikinci bir yerleşik hayata geçişi ironiyle düşleyen Üster, gök cisimleri üzerinde işgal ve kaynakların tüketimini sözleşmelerle yasal hâle getirme çabalarını “Yerçekiminin Hasadı” alt başlığı ile yorumlar.


İnşaat sektöründe kullanılan malzemeleri geleneksel el sanatları yöntemleriyle birleştirerek özel teknikler geliştirmiş olan sanatçı, bu sergide, heykellerinde kullanmak amacıyla belirli bir hafızaya sahip bazı özel nesnelerin peşine düşüyor. Bu nesneler ayın yörüngesinde tomurcuklanan bir fidanın yapraklarından, Nasa'nın Mars jeolojisine yakınlığı sebebiyle numune olarak örneklediği dünya taşlarına kadar uzanır ve katmanlanarak sanatçının öykülemesine eklemleniyor. Gerek Üster’in çizimlerinde gerek yerleştirmelerinde ya da heykellerinde “su” imgesi, işleri birbirine kenetleyen düğüm gibidir. Sanatçı, bu düğümlerin izini süren izleyiciyi yarattığı farklı ölçeklerin birlikteliğinde yersizleşmeye davet ediyor.


“T E R R A N U L L I U S: Yerçekiminin Hasadı” sergisi, 18 Mayıs tarihine dek görülebilir.


Deniz Üster, “Bir Dilek”, 2023.

Comments


bottom of page