top of page

Emre Hüner’in Yeni Sergisi Arter’de Açıldı

Emre Hüner’in Arter'de açılan "[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" başlıklı kişisel sergisi, yarı kurgusal bir senaryo metni etrafında şekillenmiş yeni

üretimlerden oluşuyor. Küratörlüğünü Aslı Seven’in üstlendiği sergide Hüner; film,

roman veya mimari yapı gibi formlar arasında aracı bir unsur olarak gördüğü

senaryoyu işlevinden bağımsızlaştırıyor ve nihai bir sonuca varmak yerine açık bir

üretim yöntemi, bir senaryo yazım süreci öneriyor. "[ELEKTROİZOLASYON]:

Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" sergisi, 5 Aralık 2021 tarihine kadar Arter’de

görülebilir. Çizim, video, heykel ve yerleştirme mecralarında çalışan Emre Hüner’in 25 Mart 2021’de

açılan "[ELEKTROİZOLASYON]: Bilinmeyen Parametre Kayıt-Dışı" başlıklı kişisel

sergisinde yer alan heykeller, yerleştirmeler, fotogravürler, serigrafiler, film sekansları ve

metinler, mecralar arasında dolaşarak ilerleyen, doğaçlamaya dayalı, performatif bir

üretim sürecini yansıtıyorlar. Kaydetme, belgeleme, alıntılama, kalıp alma ve kopyalama

gibi estetik jestler aracılığıyla serginin ve filmin mekânları, nesnenin yapıt, prototip, araç,

iz ve eyleyen olma potansiyelleri arasında hareket ettiği bir dünya kurgusu öneriyor.

Toplam süresi beş saati aşan siyah beyaz film kurgusu ile serginin dijital mecralarda

değişen altbaşlıkları, hem mekâna hem de zamana yayılışlarıyla sergi deneyimini her

ziyaret için farklılaştırarak çok yönlü yankılar ve ucu açık anlam olasılıkları yaratıyor.Comments


bottom of page