top of page

“Ev başladığın yerdir” Sergisi Zilberman’da Açılıyor

Zilberman, küratörlüğünü Nazlı Yayla’nın üstlendiği “Ev başladığın yerdir” başlıklı sergiye 2 Mayıs - 20 Temmuz tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergi; Hera Büyüktaşcıyan, Guido Casaretto ve Lucia Tallová’nın yapıtlarını bir araya getirirken ev kavramına dair çok katmanlı anlamları ve yansımayı araştırıyor.


Adını T. S. Eliot’ın "Dört Kuartet" şiirinin bir dizesinden ödünç alan “Ev başladığın yerdir” başlıklı sergi, ev ve hikâye anlatıcılığı kavramlarına bellek, kimlik ve ev içinde filizlenen kişisel ve kolektif tarihlerin ilişkisi üzerinden odaklanıyor. Bir kavram olarak ev fiziki varoluşunun ötesine uzanıyor; kimlik, köken, sığınma, aidiyet ve topluluk fikirlerinin özünü temsil ediyor. Dünyada meşgul ettiğimiz yeri kavramak için adeta bir anahtar niteliği görerek ev fikri, varoluşun devamlı olarak değişen ve dönüşen iklimlerinin arasında bir devamlılık hissi sunuyor. Aidiyet ve zamanın geçişine dair karmaşık durumları yansıtan anlatılar örerek sergi, ev ve zaman içindeki dönüşümü bağlamında belleğin kendine has incelikli dünyasını yeniden değerlendiriyor.


“Ev başladığın yerdir” sergisi, 20 Temmuz tarihine dek Zilberman’da görülebilir.


Guido Casaretto, "Your Well-Traveled Uncle", 2024 (detay_detail)

Comments


bottom of page