top of page

Eva Koťátková “Bir Balıkmışım Bacakları Olan” Başlıklı Sergisiyle Arter’de

Eva Koťátková’nın Eda Berkmen küratörlüğünde gerçekleşen “Bir Balıkmışım Bacakları Olan” başlıklı kişisel sergisi, 2 Mart’tan itibaren, Arter’in giriş kat galerisinde görülebiliyor. Koťátková, sergi kapsamında, bireylerin toplumsal yapılar içerisinde büründükleri rollerin ve bunların sisteme bağlı gerekçelerinin yanı sıra sanat eserlerinin sunumunu mümkün kılan kurumsal çerçeveleri irdeliyor.


Koťátková’nın daha erken tarihli yapıtlarıyla bu sergi için ürettiği yeni eserleri; normatif tanımlamaların ve kimliklerin ötesinde birbirimizle ilişki kurmanın, yalıtılmış adalar yerine ağlar ve kolektif organizmalar inşa etmenin ve sesi yeterince duyulmayanların hikâyelerini dinlemenin önemini vurguluyor. Bu bağlamda sanatçı okullara, hapishanelere ve psikiyatri kurumlarına ait imgelere sıklıkla başvuruyor. Mevcut sistem içerisinde başkaldırıya elverişli açıklıkları keşfetmek için denetleme ve kısıtlama araçlarını, yöntemlerini ve yapılarını sergi kapsamında görünür kılıyor.


Eva Koťátková’nın Eda Berkmen küratörlüğünde gerçekleşen “Bir Balıkmışım Bacakları Olan” başlıklı kişisel sergisi, 2 Mart’tan itibaren, Arter’in giriş kat galerisinde görülebiliyor.
Comments


bottom of page