top of page

Farklı Mekânlar ve Samimi Buluşmaların Odağında Bienal

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV) tarafından, 2007-2026 Bienal Sponsoru Koç Holding’in desteğiyle düzenlenen 17. İstanbul Bienali, her zamankinden farklı bir yapıda gerçekleştirilecek. Bienali oluşturan projelerin bir kısmı 2021 Nisan ayından itibaren farklı mecralarda yer almaya başlayacak. Bienal sergileri ise 11 Eylül’de açılıp 14 Kasım’da kapanacak. Pandemiyle birlikte toplumsal ve çevresel sorunların tırmanışına da tanıklık ettiğimiz bu dönemde bienal, ölçeği, yöntemi ve hedefleri açısından önceki edisyonlardan farklılaşacak.


Bienalin Ute Meta Bauer, Amar Kanwar ve David Teh’ten oluşan küratoryal ekibi, içinde

bulunduğumuz belirsizlik anını bienallerin önceliklerini, biçimlerini, katılım yöntemlerini ve izleyici beklentilerini yeniden düşünmek için bir vesile olarak görüyor.


Küratoryal ekip, “İnsan türünün yol açtığı bu sağlık krizi, hem derin bölünmeleri hem de

toplumsal ve ekonomik yaşamı düzenleyen normların sürdürülebilir olmadığını gözler önüne

serdi. Böyle bir dönemde bir güncel sanat bienalinin amacı ne olabilir?” sorusundan hareketle

bu bienalde uluslararası güncel sanat platformlarının varlık sebepleri ve sahip oldukları potansiyelin gözden geçirileceği bir zemin hazırlamayı hedefliyor.


bottom of page