top of page

Gönül Nuhoğlu “Beetopia Chapter II” Sergisiyle Collect Gallery’de

Collect Gallery, Gönül Nuhoğlu’nun “Beetopia Chapter II” adlı projesini, 23 Kasım tarihine kadar sanatseverlerle buluşturuyor. “Beetopia Chapter II” seçkisinde yer alan enstalasyon, heykel, fotoğraf ve video çalışmalarıyla Gönül Nuhoğlu, baskıcı iktidar yapılarına yeni panzehirler bulmanın ve doğayı kendi simbiyozuyla iç içe kavrama ihtiyacının altını çiziyor.


Sanatçı doğaya hâkim bakışı, ekolojik ve toplumsal bir eleştiriyle, bir kavram değil dinamik bir gerçeklik olduğu bilinciyle ele alıyor. Doğaya dair toplumsal tutumları yansıtıp şekillendirirken, değişen vizyonlarını ve gerçekliklerini vurguluyor. Eserler düş kuruyor ama dünyadan ayrılmıyor, birbirleriyle yaşayan ağların bir takımyıldızı içinde bağlı olduğunu hatırlatıyor. Son yüzyılda ekolojik krizler ve insan faaliyetlerinin gezegen üzerindeki etkisi konusunda artan kolektif farkındalık ve ekolojik kaygı ile vahşilik, güç ve estetik arasındaki sürtünmeye dikkat çekiyor.


Gönül Nuhoğlu, "Conrete city Í", encaustic on AI generated image, 2022

Gönül Nuhoğlu, "Factory waste Í", encaustic on AI generated image, 24x 24 cm,2022

Gönül Nuhoğlu, "İceberg Í", encaustic on AI generated image, 2022

Comments


bottom of page