top of page

“Gelecek Tezgahları” Sanatorium’da

Sanatorium, 6 Kasım – 13 Aralık 2020 tarihleri arasında Eda Sütunç'un “Gelecek Tezgahları” başlıklı ilk kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Eda Sütunç'un sergisi, günümüzün mekanik dünyasındaki insan doğasının özünü ve robotik çağa içsel olarak taşıyacağımız özellikleri araştırıyor. Teknoloji ile geçmiş, günümüz ve gelecekteki ilişkimizin bağını kuran sanatçı, işlerinde geleceğe taşımak üzere daha akışkan düşünme biçimleri öneriyor. Kusursuzluğa ulaşmaya çalışırken insana karşı makine ikileminde makineleşme sürecimizi sergileyerek Batılı hümanist düşüncenin doğasında saklı dualite kavramını derinlemesine araştırıyor. Sergi dokumanın, bilgisayarların icadı ve sanayi devrimi için katalizör olarak önemini vurguluyor. Kavramsal bir açıdan dokuma, kadınlarla ilişkilendirilir. Orta Anadolu'da kadınlar tarafından dokunan geleneksel kilimlerde bulunan motifler, bölgenin hakim kültürü ve aile yapısını ortaya koyar. Bu geleneksel ve ataerkil motifleri ikili anlatımları kıran yeni hikâyeler dokumak için yeniden yorumlayan sanatçı, teknoloji aracılığıyla spekülatif mitler üretiyor.Comentarios


bottom of page