top of page

Gülfem Kessler’in “Pathosformel” Sergisi Labirent Sanat’ta Açıldı

Labirent Sanat, Gülfem Kessler’in “Pathosformel” başlığı altında bir araya getirdiği işlerini, 15 Şubat tarihinden itibaren izleyiciyle buluşturuyor.


“Pathosformel” sergisi, geçmişin imgelerini ait oldukları yerden/zamandan koparıp, bugüne bağlayarak ve imgelerin yeniden doğumuna imkan tanıyarak, yeni anlam ve olasılıkları günümüze taşıyor. Sergi, insan ile onu çevreleyen dışsal kaotik dünya arasındaki ilişkiyi, insanlığa ait duygu hallerini yüz ve beden hareketleri üzerinden kavramaya imkan tanırken, öte yandan maddenin farklı yüzey, biçim ve titreşimlerini imgeler aracılığıyla somutlaştırıp, ortak duygular etrafında toplayarak keşfetmeye davet ediyor. 


“Pathosforme”l sergisinde yer alan işlerin hemen tümünde, dünya ile karşılaşan bireyin varoluşsal huzursuzluğu, toplumsal korkuları, heyecanları, coşkuları ve kayıtlarına dair duygusal kalıpların varlığı figürlerin beden dili ve yüz ifadeleri üzerinden rahatlıkla okunabiliyor.


Gülfem Kessler’in “Pathosformel” kavramı çerçevesinde bir araya getirdiği resimleri 6 Nisan tarihine dek görülebilir.


Gülfem Kessler, "Geçmişin Hatırlanması", 2023-2024.

Comments


bottom of page