top of page

Helenistik ve Barok Dönemden İlham Alan 3D Heykeller

Adam Parker Smith, “Crush” isimli eser seçkisinde yer alan altı yeni heykelini, The Hole L.A. galeri kapsamında gerçekleşen beşinci sergisiyle, 20 Ağustos’a kadar sanatseverlerle buluşuyor. Sanatçı pratiğindeki klasik formların meşruiyetine dair uzun süredir devam eden araştırmalarını ilerletirken, bu sergideki eser seçkisi hem malzeme hem de ölçek açısından anıtsal bir ayrılışı temsil ediyor.


Usta oymacılardan oluşan bir ekip, yedi eksenli indirgeyici bir robot ve Uffizi gibi müzelerdeki dijital araştırma ekipleriyle çalışan Adam Parker Smith, sergideki yapıtları için öncesinde Helenistik ve Barok dönemde üretilen önemli yapıtları 3D modelle yeniden yarattı. Eser seçkisi, her bir dijital formun kompakt bir küpe sıkıştırılması ve Carrara mermer bloğundan titizlikle kesilen heykellerden oluşuyor.


"Cupid Triumphant", 2022


"Cupid Triumphant" 2022


"Cupid Triumphant", 2022

bottom of page