top of page

JR’ın Son Çalışması NGV Trienali’nde

Fransız sanatçı JR, Melbourne'deki NGV Trienali’nin bu yılki edisyonunda yeni çalışması "Homily to Country, 2020”yi sergiliyor. Sanat eseri, Avustralya'nın üçüncü en uzun nehri olan “Darling”in (Baaka) sulama, iklim değişikliği ve kuraklık nedeniyle yoğun su çekilmesinden kaynaklanan ekolojik düşüşüne dikkat çekiyor. Çalışma, küresel olarak çiftçilerin içinde bulunduğu kötü durumdan ve yerli halklar, "aile çiftlikleri" ve çokuluslu tarım işletmeleri arasında sıklıkla var olan gerilimlerden etkileniyor.


NGV grollo equiset bahçesinin içinde bir açık hava şapeli olarak hayal edilen çalışma, beş büyük ölçekli vitray pencereye ev sahipliği yapıyor. Bu pencerelerin her biri, sanatçının 2020'de gerçekleştirdiği araştırma gezisinden çekilmiş fotoğraflarını içeriyor ayrıca enstalasyona JR’nin saha araştırmasını belgeleyen bir film eşlik ediyor.


bottom of page