top of page

“Love Over Entropy” Anna Laudel İstanbul’da Açılıyor

Anna Laudel İstanbul, güzelliğin ve dayatılan tüketim kültürünün “standart” olduğu

ekosistemde, aklın mercek altına alındığı “Love Over Entropy” isimli karma sergiye, 11

Mart - 29 Nisan 2021 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Küratörlüğünü Ayça Okay’ın ve koordinatörlüğünü Lal Batman’ın üstlendiği sergide farklı

teknik ve materyallerle üretim yapan Ahmet Sel, Aybala Yalçın, Bahadır Çolak, Büşra

Çeğil, Dinçer İşgel, Zeren Göktan, Halil Vurucuoğlu, Fırat İtmeç, Elçin Acun, Fırat

Engin, Hande Şekerciler, Kadriye İnal, Lal Batman, Mert Özgen, Furkan Temir, Nejat

Satı, Sinan Logie, Serra Duran Paralı ve Volkan Kızıltunç dahil olmak üzere 19

sanatçının yakın dönem eserlerinin yanı sıra sergiye özel ürettikleri yeni eserleri de yer

alıyor. Adını Love Over Entropy isimli elektronik müzik parçasından alan sergi, bir sistemdeki

rastgelelik ve düzensizlik olarak tanımlanan “entropi” kelimesine vurgu yaparken, aynı

zamanda “evrende var olan her şey bir gün yok olmaya mahkumdur” önermesinden yola

çıkıyor. Bu önerme ile içinde bulunduğumuz dinamiklerin, geçmişten gelen kavram ve

değerleri hızla değişime uğratması ya da terk etmesi ile oluşan yeni toplum tasarımları ve

beraberindeki ilişkilere odaklanıyor.

Elçin Acun, Öyküsü Olmayan1_ Without a Story1, Video Enstalasyon_Video Installation, 3:30, 2017, Anna Laudel Istanbul

Comentarios


bottom of page