top of page

Merdivenler Şehri Renklendiriyor

Beşiktaş Belediyesi’nin “Merdivenler Renkleniyor” projesi kapsamında, Beşiktaş ilçesinde yer alan Dizi, Kalkan ve Asmalı Hamam Sokak’taki merdivenler sanatçıların sihirli ellerine teslim edildi. Sokak sanatçıları Somon, Rakun ve Max on Duty tarafından boyanan merdivenler, Beşiktaş’ın kent estetiğine katkı sunmak ve kentlileri günlük yaşamlarında sanatla bir araya getirmek amacıyla düzenlenen “Beşiktaş Sokakta Sanat” çalışmaları kapsamında boyandı.


Türkali Mahallesi Dizi Sokak merdivenlerindeki köpekler sanatçı Somon, Ortaköy Mahallesi Asmalı Hamam Sokak merdivenlerindeki müren balıkları sanatçı Rakun ve Abbasağa Mahallesi Kalkan Sokak merdivenlerdeki geometrik desenler ise sanatçı Max on Duty imzası taşıyor. Projede Istanbul Comics and Art Festival (ICAF) sanat iş birlikçisi olarak, DYO ve Donut Store - Montana Colors ise destekçi olarak yer alıyor.


Bình luận


bottom of page