top of page

Merve Çanakçı’nın Yeni Sergisi .artSümer’de

.artSümer, 21 Kasım 2020 - 9 Ocak 2021 tarihleri arasında Merve Çanakçı’nın galerideki dördüncü kişisel sergisi “Eşike ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor. Eşik kelime anlamı olarak, bir durumdan diğerine geçiş, arada olma, bir yerden uzaklaşma, çıkma ya da bir bitişi çağrıştırır. Aynı zamanda yeni bir başlangıcı da içinde barındırır. Bugüne dek çalışmalarında insan olma hâlini farklı açılardan ele alarak araştıran ve yorumlayan Merve Çanakçı, “Eşik”te uzun zaman ayırdığı bir düşünme ve sanatsal araştırma süreci sonrasında ortaya çıkardığı hibrid eserlerden oluşan bir kurgu sunuyor. Sergiye hazırlandığı süre içinde yaptığı araştırmaları çağdaş post-hümanist söylem çıkışlı fikirler ile kesişen ve içinde bulunduğumuz küresel dönüşüm anını eşik kavramıyla bağdaştıran sanatçı, bunu “bir hareketin tam ortasında olma, bir arada olma durumu” olarak tanımlıyor. Kasıtlı olarak kendimizi içinde bulduğumuz bu geçiş anını araştırırken insan, doğa, hayvan, özne, nesne, kültür ve tarihin alışılagelmiş algılanışlarını sorguluyor.Kommentare


bottom of page