top of page

Metin Alper Kurt'un "Zaman Aralıkları" Sergisi x-ist’te Açılıyor

x-ist, Metin Alper Kurt'un "Zaman Aralıkları" başlıklı ikinci kişisel sergisine, 25 Ocak tarihinden itibaren ev sahipliği yapıyor.


"Zaman Aralıkları"; kişisel ve derinlikli bir zaman formunun yansımalarını sunar. Öznel deneyimlerin ve iç dünyanın şekillendirdiği zaman dilimleri, kendi içlerinde parçalı ama aynı zamanda bütünsel zaman yapılarını oluşturur. Zaman, içsel ve yaşamsal dinamiklerdeki donmuş anları vurgulayan biçimsel bir hat taşır. Her zaman diliminin örgüsü, o anın vurgusunu belirler. Hareketsizlik dönemlerinin imajları, bırakma, kayma, açılma, katlanma, es verme gibi çeşitli biçimlerde ortaya çıkar. Mermer, donmuş bir zaman tasvirini sunarken, iç ve dış dünyanın durumlarını yansıtır. Mermer bloklardan yontulan bu heykeller, şiirsel ve kristal bir zamanın öğelerini taşıyarak, aralıkların toplamını ifade eder. 


Çünkü, "…zaman bize içsel değildir, biz zamana içselizdir. İçinde bulunduğumuz, hareket ettiğimiz, yaşadığımız ve değiştiğimiz içselliktir."


Deleuze, G. 2021. Zaman-İmge.


"Zaman Aralıkları" sergisi, 24 Şubat tarihine kadar görülebilir.


Metin Alper Kurt, "İsimsiz", Mermer, 24 x 89.3 x 68 cm, 2023

bottom of page