top of page

Murat Şahinler’in Yeni Sergisi Pilot Galeri’de

Pilot Galeri, 7 yıl aradan sonra Murat Şahinler’in “Kendini Bilmeyen Resim” isimli solo sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, sanatçının son yıllarda ürettiği çalışmalarını yan yana getiriyor. Şahinler’in bir kuşak resmi olarak tanımladığı resimleri hem biçimsel hem de zamansal bir “kuşağa” işaret ediyor. Sanatçının tanıklık ettiği ve bir parçası olduğu kendi kuşağına olduğu kadar biçimsel bir yakınlıkla “kuşak resimlerine” atıfla üretilen çalışmalar, grift/çok katmanlı bir gramere işaret ediyor.

“Kendini Bilmeyen Resim”, ismini Lacan’dan alıyor. Lacan'ın "kendini bilmeyen bilgi" olarak tanımladığı bilinçdışı kavramına atıfla konulan bu başlık, bilmediğimizi bilmediğimiz şeyleri düşünmek için yararlı olabilecek unsurlar içeriyor. Şahinler’in işaret ettiği; bilinmeyen herhangi bir biçimde simgesel düzende, yani dilde de yer almadığında ortaya çıkan, yani kelimenin Lacancı anlamıyla "gerçek"i işaret eden bir bilmediğini bilmemektir. Bu anlamda Şahinler’in resimleri, bir resim gramerinin (kendini bilen resim mi demeli?) dışında hareket ediyor.


コメント


bottom of page