top of page

Mustafa Bağcı “Masalsı İzler” Sergisi ile Simbart Projects’te

Simbart Projects, Mustafa Bağcı’nın “Masalsı İzler” isimli ilk kişisel sergisine, 17 Mayıs - 29 Haziran tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. Sergi sanatçının endüstriyel nesne, doğa

ve insan ilişkisi üzerine olan yeni üretimlerini bir araya getiriyor. Bağcı, üretimlerini

çoğunlukla dikotomi kavramı üzerine kurarken geçmiş ve şimdi arasında bağlantı kurmaya

çalışıyor. İmgelerin ve göstergelerin barındırdığı anlam üzerine yoğunlaşarak izleyiciyi bir

yüzey üzerinde konumlandırdığı imgeler arasında ilişkisellik kurmaya davet ediyor.


Çalışmalarını üretirken sürecin deneyimlenmesini de üretimin bir parçası olarak gören

sanatçı, endüstrinin parçası olan didaktik, ikaz amaçlı kullanılan ve genele hitap eden

piktogramların anlamlarını manipüle edip kişiselleştirerek üretimlerinde kullanıyor.Mustafa Bağcı, "Oyun Parkı I", kağıt üzerine kurşun kalem, füzen ve mürekkepli kalem, 70 x 49 cm, 2021.

Comentarios


bottom of page