top of page

Nadan “Akışkan Aşk” Sergisi ile Belm’art Space’te

Belm’art Space, Nadan’ın “Akışkan Aşk” isimli sergisine, 8 Aralık tarihinden itibaren ev sahipliği yapıyor. Serginin başlığındaki “Akışkan” ifadesi, maddenin hâllerinin bir alt kümesi olarak tanımlanıyor. 


Sanatçı, çalışmalarında günümüzdeki gösterişçi tüketim kültürü modellerini sosyal medyalardaki imaj bombardımanlarıyla birlikte düşünmeyi amaçlıyor. Bunun yanında toplumsal ve bireysel hafızaya ilişkin imgelem dünyasının nasıl yeniden yapılandırılabileceğini bireysel düzeyde tartışmak, yeni birleşimler- ilişkisellikler oluşturmak Nadan’ın sanat üretiminin temel motivasyonlarını oluşturuyor. Bu iz sürme eyleminin belirsiz duraklar boyunca Nadan’ı götürdüğü yerlerin genellikle absürd olanın kıyıları olması çalışmalarının tanımlanabileceği bir zemin sağlıyor. 


“Akışkan Aşk” sergisi, 7 Ocak 2024 tarihine dek görülebilir.


Nadan, "Diyarbakır Manzarası", Akışkan Aşk sergisinden, 2023.

bottom of page