top of page

Nilbar Güreş “The Sea Said Okay” ile Galerist’te

Galerist, Nilbar Güreş'in galerideki ikinci kişisel sergisi “The Sea Said Okay”e 13 Kasım - 26 Aralık 2020 tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor. “The Sea Said Okay” queer bir imge yaratmanın, bu imgelerden örülmüş bir dünyadaki yaşananları paylaşmanın yolunu yordamını araştırıyor. Bu uğurda Güreş bir çırpıda, geri dönüşü olmayacak şekilde boyamaktan, hiçbir düzende yan yana gelmeyecek ögeleri birbirine katmaktan haz alıyor. Denilebilir ki sanatçı, temsil geleneğinin sınır boylarında dolaşıp farklı akımları ve araçları birbirine katarak, arzusunun özgürce hareket edebileceği bir dünya yaratmak için sanat yapıyor. Bunun için kendisine arkadaş arayan Güreş’in hizayı, düzeni umursamayan çalışmaları kolaylıkla temsilin sınırlarından taşıp izleyiciyle aralarındaki güvenli mesafeyi kat ediyor. Güvenli alanda kalmak için tüm gücünü acizce seferber eden dünyamıza bulaşıyor, bizi kendisine çekiyor, sapkınlığıyla büyülüyor.   “The Sea Said Okay” sadece imgenin sınırlarını sınayan bir sergi değil. Sınırların muğlaklaştığı kompozisyonlarda, bir kere teknik koşullar sağlandı mı, dünyamızı oluşturan her öge birbirine karışıyor bereketli bir şenlik peyda oluyor. Cinsler arası hiyerarşi kurmanın, türcülüğün yerini içe içe geçmiş, sınırları aşan, akış hâlinde, trans bir varoluşa bırakıyor. Hareketin izini sürmek, ilişkileri takip etmek, kimin kim olduğunu, neler olup bittiğini anlamak gibi dertler siliniyor. Güreş’in durmadan devinen dünyası bizden kendisini anlamlandırmamızı, açıklamamamızı beklemiyor. Arsızca bizi kendisine katılmaya davet ediyor… コメント


bottom of page