top of page

Rafet Arslan’ın Sergisi Mekanblogspot’ta

Mekanblogspot dördüncü yılında Rafet Arslan’ın "15 Günde Dağılacak 1 Evren Kurmak" başlıklı altıncı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Farklı zamanları ve bu zamanların anlamlarını kendi kurduğu evren üzerinde ütopya ve distopya arasında görünür kılan Rafet Arslan, bir simyacı gibi çalışarak farklı kaynaklardan topladığı obje ve imajları şiirsel bir imge diliyle bir araya getirerek çok katmanlı bir yapı kuruyor. Üçgenler, daireler, kuşlar ve gözler aracılığıyla dünyanın ve evrenin işleyişini anlamaya çalışarak bu işleyişe müdahale ediyor. Kurduğumuz evrenleri, oluşturduğumuz kuleleri yapmanın ve yıkmanın hazzındaki sergisiyle Arslan, 25 Mayıs-30 Haziran 2021 tarihleri arasında izleyiciyle bir araya geliyor.Opmerkingen


bottom of page