top of page

Ramazan Can’ın Kişisel Sergisi Anna Laudel Bodrum’da

Anna Laudel Bodrum, sanatçı Ramazan Can’ın resim, heykel, mozaik, dokuma ve neon dahil olmak üzere farklı disiplinlerde eserlerinin yer aldığı “Aidiyet” isimli kişisel sergisini 30 Ağustos - 12 Ekim tarihleri arasında sanatseverlerle bir araya getiriyor.

Osmanlı’nın son dönemine kadar göçebe olarak yaşamış bir aileden gelen ve “ait olma” duygusunu kendi deneyimlerinden ilham alarak anlatan Ramazan Can, kapitalist düzenin yeni bir toplumsal yapı yaratma amacıyla bütün kültürleri köksüzleştirerek ayakta kalma çabasını bir eylem olarak eserlerinde yansıtıyor. Can, seçkisini bir araya getirirken yirminci yüzyılın ikinci yarısında yaşamış, Fransız yazar ve filozof Gilles Deleuze ve politik aktivist ve psikanalist Fellix Guatari’nin “göçebe kültürü” düşüncesi ve köksüzlük anlamına gelen‘ “Yersizyurtsuzluk” kavramından yola çıkıyor. Sanatçı üretim sürecinde kendi kimliksel arayışları sonucunda göçebe yörük kültürü ve Şamanizm konularını araştırırken, bir düşünce tarzı olarak “yersizyurtsuzlaştırma” eylemini aidiyet kavramı üzerinden sorguluyor.


Ramazan Can, "Deterritorialization", 2022, Boncuk İşleme, Detay, Anna Laudel Bodrum

Comments


bottom of page