top of page

SAHA Studio’da Dönem Sonu Sanatçı Buluşması Başladı

SAHA Studio, Kasım 2023 - Haziran 2024 döneminde ağırladığı Mehmet Ali Boran, İrem Günaydın, Gizem Karakaş, Merve Kılıçer ve İrem Tok’un yeni çalışmalarını 5 - 8 Haziran 2024 tarihleri arasında izleyiciyle buluşturuyor. SAHA Studio’nun İstanbul Manifaturacılar Çarşısı’nda bulunan mekânlarında düzenlenen “SAHA Studio Açık” buluşmasına sanatçıların üretim süreçlerine değinen etkinlikler de eşlik ediyor.


SAHA Studio’nun davetiyle Kasım ayında Mardin’den gelerek altı aylığına İstanbul’a yerleşen Mehmet Ali Boran, projesinde 2018 yılından bu yana gözlemlediği Mazıdağı’ndaki fosfat çıkarma tesisinin neden olduğu yıkıma bakıyor. Bu yıkımı fotoğraf sanatçısı Tehsin Baravi ile arşivleyen Boran, çekilen panoramik fotoğrafları bir yerleştirme kurgulayarak titreyen bir mekanizma aracıyla kimi fotoğrafları titreterek tahribatı sosyolojik ve ekolojik çerçeveyle mercek altına alıyor. 


Sanatsal pratiğinde metin ve imge arasında dolaşmanın yollarını araştıran İrem Günaydın ise, bölümler halinde yapılandıracağı “OPUS: A Para-Opera Structure” ismini verdiği, metin, tasarım ve sahne sanatlarını birleştiren uzun vadeli projesinde çeşitli pasajların meydana getireceği ilk bölüm konvolutun ilk pasajı Musakhan’ı, bu projeye özel operanın ihtişamına referansla tasarlanan Hamaset isimli yazı karakteri ile üretiyor. 


Gizem Karakaş’ın SAHA Studio sürecinde üzerine çalıştığı “Aramızda” adlı işi Nil Yalter'in hayat arkadaşı Joël Boutteville'in ölümünden sonra Paris'ten Venedik Bienaline kadar olan sürecini, özneler arası ilişkilere odaklanarak göç, dostluk, kayıp ve özlem konuları üzerinden belgeliyor. 


Merve Kılıçer çevresel yıkımın boyutunu ortaya koymak için 16 mm analog kamera aracılığıyla doğayı kutsallaştıran “Antik Anadolu” medeniyetlerinin anıtlarının görüntülerini, günümüzün maden sahalarından görsellerle bir yerleştirmede yan yana getiriyor. Sanatçı projesiyle iklim adaleti dayanışma hareketlerine sanatsal bir üretimle katkıda bulunmaya amaçlıyor.


İrem Tok’un SAHA Studio için geliştirdiği projesi ise, Haliç'in çamuruna odaklandığı deneysel bir araştırmayı ve yerleştirmeyi kapsıyor. Doğal çevre ile insan müdahalesinin etkileşimini araştıran Tok, suyun ve çamurun doğal, kültürel, bilimsel ve ekolojik değişimini inceliyor.


SAHA web sayfası ve sosyal medya hesapları üzerinden etkinlik detayları takip edilebilir. Tüm etkinliklerin dili Türkçedir ve çeviri bulunmamaktadır.


SAHA Studio, “SAHA Studio Açık” buluşmasına sanatçıların üretim süreçlerine değinen etkinlikler de eşlik ediyor.


Comentários


bottom of page