top of page

Şakir Gökçebağ “Göründüğü Gibi” ile Arter’de

Şakir Gökçebağ’ın “Göründüğü Gibi” başlıklı kişisel sergisi, 4 Nisan’dan itibaren Arter’in ikinci kat galerisinde görülebiliyor. Sergi, Gökçebağ’ın farklı zaman aralıklarında ürettiği yerleştirme, heykel ve fotoğraflarından oluşuyor. 


Gündelik yaşam içinde sıkça karşılaştığımız nesnelerin zihninde yarattığı çağrışımlardan ya da uyandırdıkları biçimsel benzerlikler ve zıtlıklardan yola çıkan Şakir Gökçebağ, onları yapıbozumcu bir tavırla parçalarına ayırarak, yineleyip çoğaltarak, birbirlerine iliştirerek yeniden düzenliyor. Ortaya çıkan yapıt, bir bütünün müdahale edilmiş veya ayrıştırılmış parçaları olmanın ötesine geçerek nesneleri bildik bağlamlarından uzaklaştırıyor, dünyayı ve şeyleri algılamamıza yönelik yeni ve şaşırtıcı imkânlar sunuyor. İzleyiciye tuhaf bir şekilde daha ilk bakışta tanıdık gelen ve orijinal formlarına hâlen soyut bir göbek bağıyla bağlı olan öğelerle kurguladığı yerleştirmelerinde gösterişsiz ve alelâde olanı yaratıcı ve oyunbaz kompozisyonlar aracılığıyla tekrar yorumlayan Gökçebağ, şeylerin birincil niteliklerinden ve işlevselliklerinden özgürleştiği şiirsel bir dünya kuruyor.


Şakir Gökçebağ’ın “Göründüğü Gibi” başlıklı kişisel sergisi, 4 Nisan’dan itibaren Arter’in ikinci kat galerisinde görülebiliyor.

Comments


bottom of page