top of page

Salt Araştırma Fonları 2023 Projeleri Açıklandı

2013’ten bu yana 60’ın üzerinde projeyle bilgi üretimi ve paylaşımını, birlikte öğrenme ve tartışmayı destekleyen “Salt Araştırma Fonları”nın 10’uncu yılı kapsamında kazanan projeler açıklandı. Toplam 74 projeye dağıtılan “Salt Araştırma Fonları”; disiplinlerarası ve çok yönlü yaklaşımları öne çıkan, saha araştırmalarına yönelik yaratıcı yöntemler sunan ve toplumsal, kültürel, kentsel hafızaya katkı sağlayan projeleri destekliyor.


Proje çatısı altında, Haziran ayından itibaren bir dizi program düzenlenecek, konuşmalar ve Salt Blog’da yayımlanacak yazılar aracılığıyla 2013-2022 yıllarında desteklenen araştırmaların çıktıları yıl boyunca yeniden ele alınacak.


Salt Araştırma Fonları 2023 Projeleri:


“1960’lardan 1980’lere Toplumsal Hareketler Performans Arşivi”

Sevi Bayraktar


“Kentte Hayvan Emeği: Dersaadet Tramvay Şirketinin Atları”

Mustafa Emir Küçük


“Madde ve Reaksiyon: 20. Yüzyılda Hızla Sönen Bir Kent İdeali ve Balya Madeni”

Suzan Pektaş, Öykü Önal


“Yenilikçi Sanat Arayışında Bir “Serbest Kürsü”: Yeditepeli Ressamlar ve Yazarlar (Yeditepe Dergisi 1950-1960)”

Büşra Sokur


“Saraydan Sonra, Otelden Önce: Şeref Stadı Havuzu ve Çırağan’da 50 Yaz (1937-1986)”

Ozan Torun


“Çay Tarımında Tekniğin Dönüşümü ve İş Birliği İlişkilerinin Sınırları”

Ayça Yüksel


"Kırkçeşme", Unkapanı, 1935

[Nicholas V. Artamonoff, Dumbarton Oaks, Trustees for Harvard University (Washington, D.C.) izniyle]

Comments


bottom of page