top of page

Salt “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” Sergisini Ağırlıyor

Salt, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı ve Pattu Mimarlık iş birliğiyle hazırlanan “Yarının Depreme Dayanıklı Şehirleri” isimli sergiye sahipliği yapıyor. Salt Beyoğlu’ndaki Forum alanına yerleşen sergi, 27 Ağustos tarihine kadar görülebilir.


6 Şubat 2023 depremleri, gelecekteki afetlere karşı gerekli önlemlerin alınması konusundaki aciliyeti ortaya koyarken, “afet” olgusunun farklı açılardan incelenmesi ihtiyacını da gündeme getirdi. Deprem olgusunun bilimsel arka planına ışık tutmayı amaçlayan sergi, geleceğin kentlerinin tasarım ve planlama prensiplerini yapısal, kurumsal, mekânsal ve sosyal perspektifler odağında ele alıyor. Sergi; ilgili uzmanları, araştırmacıları, farklı sosyal grupları ve karar mercilerini bir araya getiren disiplinlerarası bir yaklaşım sunuyor.


Sergi paralelindeki kamu programları saltonline.org ve Salt’ın sosyal medya kanallarında duyurulacak.


Fotoğraf: Mustafa Hazneci (Salt)Comments


bottom of page