top of page

SANATORIUM, Erol Eskici’nin “Amaçlanmamış Anıtlar” Sergisine Ev Sahipliği Yapacak

SANATORIUM, Erol Eskici’nin “Amaçlanmamış Anıtlar” başlıklı galerideki üçüncü kişisel sergisine, 25 Kasım 2022 - 21 Ocak 2023 tarihleri arasında ev sahipliği yapacak. Sergi, Avusturyalı sanat tarihçisi Aloïs Riegl’ın ‘‘Modern Anıt Kültü - Doğası ve Kökeni’’ adlı makalesinde tanımladığı ve kurduğu kavramsal çatının önemli ayaklarından biri olan ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’dan hareketle, Erol Eskici’nin son dönem üretimlerini bir araya getiriyor. Erol Eskici jeolojik, organik veya inorganik doğa anıtlarıyla “Amaçlanmamış Anıtlar" sergisi arasında paralel bir ara noktada yer açmak için anizotropik bir malzeme olan ahşabı serginin ağırlık merkezinde konumlandırıyor.


Aloïs Riegl’ın ‘‘Amaçlanmamış Anıtlar’’ kavramı belli olaylara veya kişilere ithafen, bu olayları ya da kişileri anımsatmak amacıyla bilinçli bir şekilde tasarlanmamalarına karşın zamanın izlerini taşımaları veya tarihte bir ana işaret ettiklerinin düşünülmesi nedeniyle sonradan anıt değeri kazanmış eserlerle ilişkileniyor. Riegel’in kavramsallaştırmasına göre bu tür anıtlar, anımsatma değerine sahip olmamalarına karşın eskilik değeri ve tarihi değeri zamanla kazanıyor.


Erol Eskici, "Amaçlanmamış anıt no: 3", 2022


Erol Eskici, "Amaçlanmamış anıt no:1", 2021

Comments


bottom of page