top of page

Sergen Şehitoğlu’nun Kişisel Sergisi SANATORIUM’da

SANATORIUM, 11 Eylül – 25 Ekim 2020 tarihleri arasında, Sergen Şehitoğlu’nun “Çakıl Taşları” başlıklı kişisel sergisine ev sahipliği yapıyor. Sergi, adını, birçok modern dilde hesap anlamına gelen “calculo” sözcüğünün kökeni “Yunan Taşlarından” alıyor. Şehitoğlu’nun kişisel sergisinde, yeryüzündeki olayları ardışık enstantaneler hâlinde sunan Google Earth görüntüleri ile bu görüntüleme sistemlerinin arka planında çalışan matematiksel dillere özgü simgesel ifadeler yer alıyor. Sanatçı, iletişimin gündelik düzeyinde karşılaştığımız dijital haritalar ile sıradan konuşmalarda yer almayan matematiksel simgeler arasındaki karşıtlık üzerinden, görünüşte birbirlerinden oldukça farklı olan simgeleme biçimleri arasındaki yapısal benzerlik ve farklılıkları tartışıyor. Sergen Şehitoğlu’nun oluşturduğu dil sistemi, buluntu fotografik görüntüler yoluyla ifade edilen deneyimin rastlantısal ilişkilerinden, matematiksel denklemler yoluyla ifade edilen akıl yürütmenin zorunlu ilişkilerine kadar uzanan bir yelpazede “soyutlamanın evrelerini” inceliyor. “Çakıl Taşları”, bir simgeler dizisinin soyut yapısını, başka bir simgeler dizisinin soyut yapısıyla karşılaştırarak birbirlerinden görünüşte oldukça farklı olan çeşitli simgeler arasındaki benzer davranışları tartışan veri görselleştirmeleri sunuyor.
bottom of page