top of page

Simbart Projects “Dönüşümün Bilinci” Başlıklı Grup Sergisine Ev Sahipliği Yapıyor

Simbart Projects “Dönüşümün Bilinci” adlı karma sergiye, 25 Şubat tarihine kadar ev sahipliği yapıyor. Ferhat Tunç, Kıvılcım Harika Seydim ve Ahmet Hamdi Soydemir’in çalışmalarını bir araya getiren sergi, yaşanılan ve zaman içerisinde dönüşen çevreyi odağına alan çalışmalarla insan bilinci üzerinden doğa ve mekânların, kimi zaman kurgusal kimi zaman da somutlaşan unsurlarını gözler önüne seriyor.

Ferhat Tunç, “Geleceğini Düşleyen Yok-Yerler: Yüzeyi Aşındırmak” adlı coğrafi çevre ve mimari yapıları odağına alan yeni çalışmasında, yaşamını sürdürdüğü İstanbul’da kentsel dönüşüm adı altında farklılığını yitirmiş mekânları odağına alıyor. Yapmış olduğu gözlemlerinin bir sonucu olarak ortaya çıkan üretim sürecinin çıktılarını, felsefik ve sosyolojik bir yaklaşım içerisinde ele alıyor.

Kıvılcım Harika Seydim'in son dönemde ürettiği kağıt üzerine karakalem çalışmaları, görünenin ötesindeki ütopik bir mekân ve zamanı bilinç dışı ve gerçeküstü pratiklerden faydalanarak yorumluyor. Sergide yer alan “Her Yerden Uzakta” isimli yeni serisinde, çektiği doğa video ve fotoğraflarını kendi düşsel kurgusuyla yeniden şekillendiriyor.

Ahmet Hamdi Soydemir doğrusal olmayan, beklenmedik yön değişikliklerine ve anlam kaymalarına açık bir yöntemle ürettiği yağlı boya eserlerinde zihinsel ve fiziki mekân kavramlarına odaklanarak, tanımsız bir dizi mekân imgesi oluşturmanın yollarını arıyor.


Simbart Projects “Dönüşümün Bilinci” adlı karma sergiye, 25 Şubat tarihine kadar ev sahipliği yapıyor.
תגובות


bottom of page