top of page

x-ist Burçin Başar'ın "Büyük Laflar" Sergisini Ağırlıyor

x-ist, Burçin Başar'ın "Büyük Laflar" isimli beşinci kişisel sergisine, 12 Ekim - 11 Kasım tarihleri arasında ev sahipliği yapıyor.


Çalışma pratiğine eskizlerle başlayan Başar, bu son sergisinde kendi deyimiyle ''mutfağının'' kapılarını izleyiciye açıyor. Defterlerinden referans aldığı çizim ve yazılarıyla galeri duvarlarına müdahalede bulunan sanatçı, defterlerini sergisine direkt olarak dahil ediyor ve galeri mekânının tamamını defterleri olarak tasarlıyor.


Bireyin toplumda yer edinme arayışıyla beraber kimlik meselelerini, toplumsal şiddeti ve bellek ile politik olanın iç içe geçmişliğini sanatının pratiği hâline getiren Başar, bu sergisinde insan konuşmalarının, cümlelerinin ve jestlerinin inceliklerini gözlemleyerek ironik bir bakışla ''anlam blokajı''nı aşmaya çalışmayı düşünsel olarak araştırırken her bir resminin bir cümle, gösterge, kendi içinde bir aforizma olma durumunu irdeliyor.


Burçin Başar, "Optimistler", 2023


Commentaires


bottom of page