top of page

Yunus Emre Erdoğan “Nefes Almak” Sergisi ile SANATORIUM’da

SANATORIUM, Yunus Emre Erdoğan’ın “Nefes Almak” başlıklı üçüncü kişisel sergisine 22 Aralık tarihinden itibaren ev sahipliği yapacak. Sergi, sanatçının malzemenin sunduğu olanakları ve kendi sınırlarını gözden geçirip boşluğun olası etkilerini yanına alarak özne-nesne, varlık-yokluk, iç-dış, ışık-gölge gibi ikilikler üzerine düşündüğü çalışmalarından oluşuyor. 


“Nefes Almak”, Yunus Emre Erdoğan’ın işlerindeki şiirsel duyarlılığı daha derinden gösterirken tinsel deneyimin dünyayla kurabileceği ilişkilere yer veriyor. Sanatçı, tefekkürle gerçekleşen arayışlarla başka türlü bir estetik deneyime yönelerek kâinatta nefes alan varlıkların şiirsel dışavurumunu gözetiyor. Ontolojik ve tinsel arayışlardan kendiliğe ve dünyaya ait bir yörünge çizerken nefes almakla nefes nefese kalmanın sınırında olası boyutları deneyimleme imkânı sunuyor. Erdoğan, sergide yer alan çalışmalarında beyaz kâğıdın yüzeyiyle kurduğu temasta ortaya çıkan çizgileri sonsuz sayıda nefesin sonsuz sayıda nefes alıp verişi olarak gösteriyor.


“Nefes Almak” sergisi, 10 Şubat 2024 tarihine dek görülebilir.


Yunus Emre Erdoğan, "Susmuşlar / Silent Ones", 2019.

bottom of page