top of page

“Göze Parmak” Protocinema’da

Protocinema, Yükselen Küratör Serisi 2021 kapsamında Alper Turan’ın küratörlüğünü yaptığı ve Baha Görkem Yalım, Cansu Yıldıran, Dorian Sarı ile Istanbul Queer Art Collective (Tuna Erdem & Seda Ergul)’i bir araya getiren “Göze Parmak” sergisini poşe Sanatçı İnisiyatifi iş birliğiyle sunuyor. “Göze Parmak”, Türkiye'de kuir varoluşa dair görsel kodların, sembollerin ve temsillerin giderek daha çok sansürlenmesi ve baskılanması yoluyla gerçekleşen şiddete yanıt vermekle ilgileniyor. Sergideki sanatçılar giderek daha belirgin bir hedef hâline gelen gökkuşağından evrilen, hem cesur hem de görünmez bir dil sunuyorlar. Sergi, devletin bu saldırılarının somut, estetiğin ötesinde, etimizde, bedenimizde ve ruhumuzda hissedildiğini unutmadan, görsel düzende yapılan saldırıları alt etmek, görünürlük ve görünmezlik arasındaki alanı araştırmak adına bir acil durum çağrısı teşkil ediyor. “Göze Parmak”, hedef gösterilemeyen, sansürlenemeyen ve deşifre edilemeyen, taktiksel olarak kaçamak kuir pozisyonların, jestlerin, formların ve imgelerin küçük bir araştırmasını sunuyor. Sergi, çok disiplinli, şiirsel ve minimalist pratiklerinde soyutlanmış kuir formlar yaratan Baha Görkem Yalım (Hollanda) ve Dorian Sarı’nın (İsviçre) yeni üretimlerini; performans çalışmalarında kuir bedeni “agresif bir şekilde görünür” kılan ancak bu kez figürün ve bedenin soyutlanarak namevcut olduğu yeni bir performans gerçekleştirecek olan Istanbul Queer Art Collective’i (İngiltere); ve fotoğraflarıyla görünmeyen özneleri görünür hâle getirmekle ilgilenen, fakat bu sergi için portreleri belirsizleştirecek ve kimlikleri flulaştıracak olan Cansu Yıldıran’ı (Türkiye) bir araya getiriyor.Comments


bottom of page