top of page

“Hınç” Romanı 92 Yıl Sonra Okurlarla Buluşuyor

Mahmut Yesari’nin 1928 yılında tefrika edilen romanı “Hınç”, 92 yıl sonra ilk kez günümüz okurlarıyla buluşuyor. Türk edebiyatında “kötücül” ya da “anti kahraman” olarak nitelendirilebilecek ve bu anlamda nadir görülen karakterleri barındırmasıyla da öne çıkan “Hınç”, hem dil hem de yapı olarak son derece sürükleyici bir eser. Mahmut Yesari’nin 5 Eylül-19 Aralık 1928 tarihleri arasında Milliyet gazetesinde tefrika edilen bu romanı, 92 yıl sonra ilk kez Koç Üniversitesi Yayınları (KÜY) aracılığıyla günümüz okurlarıyla buluşuyor.


Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının önemli romancı ve piyes yazarlarından kabul edilen Mahmut Yesari, ölümünden sonra eserleri uzun süre basılmayan, ancak yaşadığı dönemde önemsenen, pek çok önemli yayında imzasına rastlanan bir isim. Tiyatro sahasına da adaptasyonlarla giren Yesari, sayısı elliye yakın telif eser de verir. Piyeslerinin büyük kısmı Darülbedayi tarafından temsil edilmiştir. Gazetelerde, piyeslere ve temsillere ait eleştirileri çıkmış, birçok fıkrası yayımlanmıştır. Anlaşılır bir dili ve usta bir anlatımı vardır.


bottom of page