top of page

Johanna Gustafsson Fürst Ve Dilek Winchester’in “Glossolalala” Sergisi Arter’de Açıldı

Johanna Gustafsson Fürst ile Dilek Winchester’ın bireysel üretimlerini, Selen Ansen’in küratörlüğünde bir araya getiren “GLOSSOLALALA” başlıklı sergi, 6 Mart’tan itibaren Arter’in 1. kat galerisinde ziyaret edilebiliyor. Sergi, iki sanatçının farklı mecraları kullanarak farklı yerlerde ürettikleri eserleri karşılaşma ve müzakere yollarıyla aynı zeminde buluşturuyor.


Serginin başlığını oluşturan kurmaca “GLOSSOLALALA” sözcüğü, bilinmeyen, uydurmaca dillerde konuşma yetisi etrafında tanımlanan “glossolali” terimini hareket noktası olarak alıyor. Kendisi de türetilmiş bir sözcük olan “glossolali”, Yunancada “dil, lisan” anlamına gelen γλῶσσα (glōssa) ve “konuşmak, ses çıkarmak, gevezelik etmek” anlamına gelen λαλέω (laleō) kelimelerinin bir araya getirilmesiyle 19’uncu yüzyılda bir terim olarak kullanıma girmiştir. 


“GLOSSOLALALA” sergisi, Johanna Gustafsson Fürst’ün iki heykel serisi ile Dilek Winchester’ın bir  video serisini ve metin temelli iki yerleştirmesini bir araya getiriyor. Seçkide yer alan eserler, dilin sistemi dahil olmak üzere, hiçbir sistemin mükemmel olmadığına ve her sistemin çökebildiğine ya da hata verebildiğine vurgu yaparken, hareket, söz ve sözcükleri hegemonya karşıtı bir birliktelik alanı inşa etmenin araçları olarak yeniden konumlandırarak kendimizi dil içinde özgürleştirmenin imkânlarını sorguluyor.


Johanna Gustafsson Fürst ile Dilek Winchester, "GLOSSOLALALA" sergisi, Arter, 2024.

Comments


bottom of page