top of page

Kültür Hattı Projesi UNESCO Fonu’nu Almaya Hak Kazandı

İstanbul Kültür Sanat Vakfı (İKSV), kültür politikaları çalışmaları dâhilinde hazırlanan “Kültür Hattı” başlıklı projeyle, UNESCO 2005 Kültürel İfadelerin Çeşitliliği Sözleşmesi kapsamında hayata geçirilen Kültürel Çeşitlilik Uluslararası Fonu’nu almaya hak kazandı. Türkiye’den bu fonu alan ilk proje olan “Kültür Hattı” ile ülke genelinde farklı kentlerde faaliyet gösteren kültür profesyonellerinin gelişimine destek olunması hedefleniyor.


Kültür Hattı, UNESCO’nun 2019 yılında açtığı çağrıya 60 ülkeden gelen 480 proje başvuru arasından bağımsız uzmanlar tarafından seçilen 9 projeden biri oldu. Bu sayede ilk kez Türkiye’den bir kültür kurumu 2005 Sözleşmesi’ne taraf olan ülkelerde sürdürülebilir kültür politikaları geliştirmek ve uygulamalar, araştırmalar ve projelere destek olmak amacını taşıyan bu fondan faydalanma imkânı buldu.


Kültürel ifadelerin çeşitliliğine alan açmayı ve kültür profesyonellerinin kapasitelerini güçlendirmeyi hedefleyen Kültür Hattı projesi dâhilinde, bu alanda çalışanların ihtiyaçlarını anlamaya yönelik bir saha araştırması, Türkiye’nin her yerinden kültür- sanat profesyonellerinin başvurabileceği bir kültür yönetimi eğitim programı ve herkese açık bir dijital platform hayata geçirilecek.


Comments


bottom of page