top of page

Rafet Arslan’ın “Ballard Kitabı” Simurg Art Yayınları Aracılığıyla Okurlarla Buluştu

Güncelleme tarihi: 1 Mar 2021

Sanatçı Rafet Arslan, James Graham Ballard’ın görkemli dili ve bakış açısını merkeze alarak hakkında Türkçedeki en geniş kapsamlı çalışmayı kaleme aldı. Kitap; J. G. Ballard merkezinden İkinci Dünya Savaşı sonrası popüler kültür ile avangartın kesişim noktalarını oluşturan Warhol, Dali, Burroughs gibi önemli aktörlere ve punk, situasyonist enternasyonal, pop sanat, cyberpunk gibi akımlara da bakış atıyor. Kitap aynı zamanda J.G Ballard’ın dilimize aktarılmamış yazılarının çevirisini de kapsıyor. "James Graham Ballard, her ne kadar "Dünya bizi terk etti!” dese de onun kurduğu sözcükler imparatorluğu bizi terk etmeyecek. Modern dünyanın garip ruh hâllerini, tüketim çılgınlığını, bilinçdışını bir psikanalizci gibi mercek altına alan ve bunu gerçekleştirirken kara mizahı asla elden bırakmayan J.G Ballard, masumiyeti kıyıya itmez, yarattığı tüm karakterlerin kalbine işler onu. Toplumları yönetmeye kalkışan baskın kastlar, insanların geleceği ve yaşamı için umuttan yoksun bir oyun girdabından başka bir şey sunmayacaklar."


bottom of page