top of page

Versus Art Project “Dip Dalga” Sergisiyle Senkron 2022’de

Versus Art Project, 21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında Senkron 2022’ye Alper Aydın, Sena Başöz, Yelta Köm, Metehan Özcan ve Sibel Horada’nın yapıtlarından oluşan “Dip Dalga” isimli çevrim içi seçki ile katılıyor. Sergi, Senkron’un video sanatına odaklanmak için yarattığı fırsatı değerlendirerek dijital hareketli görüntülerin çağdaş sanat alanında kapladığı/açtığı yeri düşünmeye davet ediyor. Sergideki online video seçkisi, günümüzde dijital teknolojinin sanat ve hayat arasında kurduğu bağa dair tespit ve tahayyüllerden yola çıkıyor. Gösteri olarak videonun popülerliğinden sıyrılıp şiir, öykü, resim, heykel, sinema ve belgeselle ilişkileri bağlamında sanat olarak videonun potansiyellerinin peşine düşüyor.


Versus Art Project, Senkron için seçimini yaparken yıl boyu süren dijital sanat tartışmalarını dikkate aldı. Sanal gerçekliğin, yapay zekânın, büyük verinin, NFT’lerin yani teknolojinin hükümdarlığında, sanatın yaşamla ve bedenle ilişkisi üzerine düşündü. Salt kendini “gösteren” imgelerin “gösterişinden” uzaklaşıp “görüyorum” diyen videografik çabaları araştırmaya yöneldi. Kamerayı dışarı çıkarma, kendine çevirme, ana, olaya, akışa, özellikle de insani olmayan unsurlara, en küçük, hafif ve kırılgan olanlara bakma gibi gayretlerin izinde, tekniğin dünyaya dokunmanın yolu olarak kullanıldığı işleri bir araya getirdi.


Ezgi Bakçay, sergi için kaleme aldığı küratöryel metinde şu sözleri dile getiriyor:

“Dip Dalga seçkisindeki işler Gaston Bachelard’ın maddi tahayyül (imagination materielle) tanımını düşündürüyor: Suya, ateşe, ipeğe, taşa, mercana, kurşuna dokunmaktan ve onlar tarafından dokunulmuş olmaktan kaynaklı hayalgücü ve yaratıcılık. Çamura dokunan heykeltıraşın eli ona şekil verirken onunla düşünür. Madde ve beden dokunma sırasında birlikte değişirler. Bachelard tekniğin de bedenin maddeyle birlikte düşünmesi olduğunu söyler. Dolayısıyla kamerayla da dokunulur. Toprak, ateş, su, ışık ve onlara dair sıcaklık, sertlik, akışkanlık gibi duyumlar imgelere ve fikirlere dönüşmeden önce dip dalga gibi ilk bakışta nasır tutmuş, betonlaşmış, büyüsünü yitirmiş gibi görünen yaşamın altında akmaktadır. Dünyayı can kulağı ile dinlemek, duymak, dip dalgayı yakalamak, duyudan anlama akmak ise sanatçıların hüneridir.”


21 Nisan - 22 Mayıs tarihleri arasında Senkron 2022 kapsamında izleyiciyle buluşan online sergi https://www.versusartproject.com adresi üzerinden yi ziyaret edilebilir.


Alper Aydın, "Phreatic", Video, 9’7’’, 2015Metehan Özcan, “Dekor”, Video, 3’3’’, 2019Sibel Horada, “Göç Dalgası”, Video, 3’53’’, 2019


Yelta Köm, “ihtimaller için bir ağıt - Bölüm 1”, Video, 5_9_, 2022


Sena Başöz, “Zaman Böceği”, Yaratıcı Belgesel Film, 30’, 2014

Comments


bottom of page