top of page

Vincent Leroy ve Algı Deneyleri

Fransız sanatçı Vincent Leroy, geçen yıl Paris'te başladığı algı deneylerine İtalya'nın Venedik kanallarına yerleştirdiği “Slow Lens” ile devam ediyor. Yaklaşık altmış büyüteçten oluşan dev kurulum, Venedik kanallarının üzerinde yavaşça dönerek bir illüzyon yaratıyor. Sanatçının hareketli yüzeyi, uçucu ve neredeyse algılanamaz bir serap etkisine sahip. Enstalasyonun çeşitli yönleri, sürekli değişen, soyut bir vizyon yaratmak için ışığa, sudan gelen yansımalara ve binalara tepki veriyor. Proje yoldan geçenlere rüya ile gerçeklik arasında bir filtre ve şiirsel bir okuma sunuyor.


bottom of page