top of page

Yeşim Akdeniz’in “Flanşlı” Sergisi ile Galerist’te

Yeşim Akdeniz’in “Flanşlı” başlığını taşıyan kişisel sergisi, 8 Mayıs tarihinde Galerist’te ziyaretçilerle buluştu. Sergi “Flanşlı” adını, iki ayrı yöne giden boruları, yapıları tutturan tırnaklı ve silindir biçiminde olan bir yapı malzemesi olan flanştan alıyor.


Almanca kökenli kelimeden türeyen flanşlı, birbirine tutturulmuş anlamında karşımıza çıkıyor. Yeşim’in eserleri, farklı medyumların bir araya gelerek farklı anlamlar yüklenen, bütüne bakıldığında ise ortak bir anlatı yapısının inşası niteliğinde konumlanıyor. Bu sergide, silikon, kumaş veya metal gibi malzemeler, sanatçının konu edindiği politik, kültürel ve toplumsal sorgulamalar yapıyor.


Yeşim Akdeniz, 20 yılı aşkın sanat pratiğinde çatışma anlarını, kültürel ve sosyo-politik kavramları teorilerle sağlamlaştırarak, onları temsil eden nesneleri resimsel bir kompozisyon dinamiği yardımıyla ve semiyotik bir teknikle eserlerine yerleştiriyor. Resimlerinden tekstil çalışmalarına, kumaş-silikon-metal yerleştirmelerine kadar çeşitli disiplinlerdeki üretimlerinde, toplumsal cinsiyet eşitsizlikleri, sınıfsal ve ırksal farklılıkların üzerinden yaratılan adaletsizlikleri anlatmak için yıllar içinde oluşturduğu kendine özgü nesnelerle kodlanmış simgeleri kullanıyor.


Yeşim Akdeniz’in “Flanşlı” sergisi, 15 Haziran’a dek Galerist’te görülebilir.


Yeşim Akdeniz, "Brown 8", 2024. Fotoğraf: Barış Özçetin

Comments


bottom of page